Webbstrategi (foto: Highways England)

Se till att din webbplats jobbar för dig och dina besökare. Med en genomarbetad webbstrategi tar du fram en karta som beskriver vägen från det du har idag och vad du vill att webbplatsen ska åstadkomma i framtiden.

Idag är det en självklarhet för alla verksamheter att ha en egen webbplats (det borde i alla fall vara det). Den centrala uppgiften för en webbstrategi är alltså inte att sätta upp en plan för något okänt, oprövat. Det viktigaste för en strategi är att utveckla det du redan har.

Webbstrategin sätter webbplatsen i arbete

Många små och stora företag, myndigheter och organisationer har en webbplats men saknar en strategi. Webbplatsen är något man bara har, på samma sätt som att medarbetarna har en telefon. Men vet du om din webb fungerar bra eller dåligt? Medverkar webbplatsen till bättre eller sämre resultat för din verksamhet och ditt varumärke?

Webbstrategin handlar om just det. I korthet:

  • Formulera dina mål.
  • Ta reda på vad dina målgrupper vill ha. Gör det med tanke på vad representativa individer ur målgrupperna vill uppnå genom att besöka din webbplats.
  • Bygg hypoteser. Testa dem på representativa individer ur målgrupperna.
  • Förändra hypoteserna baserat på vad du kommer fram till i testerna.
  • När du hittat en hypotes som fungerar på målgrupperna är det dags att formulera ett utvecklingsprojekt.
  • Glöm inte att sätta värden på dina mål, så att du kan mäta och följa upp dina insatser.

Det här är förstås grovt förenklat. Vill du veta mer om webbstrategi och digital strategi (samma sak, fast en strategi för alla dina digitala kanaler) så är du välkommen att kontakta oss. Kanske vi kan utveckla din webbplats tillsammans?

Kan man lära sig webbstrategi?

Självklart kan man lära sig att arbeta strategiskt med digitala kanaler. Vi på Portabla Media genomför kurser och föreläsningar om webbstrategi. Vi kan också ge dig tips om du är intresserad av att hitta mer heltäckande utbildningar i digital strategi.

 

01_2014_63 av Highways England (CC BY 2.0)