Webbstrateg

Grattis! Du som tänker anlita en webbstrateg visar att du kommit en bra bit vägen när det gäller att utveckla dina digitala kanaler.

Oavsett om du vill anställa en webbstrateg (vi kan tipsa) eller ta in en webbkonsult för att stärka det strategiska arbetet, så kan Portabla Media hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med webbstrategi – från plan till genomförande och uppföljning.

Nyfiken? Kontakta oss.

Vad gör en webbstrateg?

Vad gör en webbstrateg och vilken nytta har man av att ta in en konsult som hjälper till med webbstrategi?

När du investerar tid och pengar på din webbplats, på en app eller på att finnas i sociala medier – då är det viktigt att din insats är kopplad till de mål du vill uppnå. I ett företag kan det handla om att sälja mer varor eller tjänster, i offentlig sektor kan ett mål vara att medborgarnas ärenden sköts effektivt – och i ideella organisationer handlar det ofta om att bli fler medlemmar eller påverka opinionen.

En webbstrateg vet hur man arbetar med målgrupper i digitala kanaler, hur man tar fram en realistisk plan för arbetet och kopplar ihop hela kedjan så att du kan mäta och följa upp hur det går.

Vill du anlita en webbstrateg? Kontakta Portabla Media så hjälper vi dig.

Foto: Sketching design strategy av Thomas Link (CC BY-SA 2.0)