Kan mätning hjälpa anhöriga som vårdar sina närmaste – och får resultatet konsekvenser för vårdpolitiken?

Rajiv Mehta på konferensen Quantified Self Europe i Amsterdam (foto: Magnus Nilsson)

Många kroniskt sjuka och dementa vårdas av anhöriga. Ett amerikanskt projekt studerar hur mycket tid och energi som faktiskt går åt till att ta hand om en sjuk släkting. Och resultatet kan vara smärtsamt för …