Har du alltid undrat vad en digital strateg gör? Här är svaret: Det här gör en digital strateg.

Yrket digital strateg är grovt räknat detsamma som tidigare kallades webbstrateg. Nu finns fortfarande spetskompetenserna webbstrateg, sociala medier-strateg, e-handelsstrateg med flera kvar – men digital strateg samlar ihop den yrkesroll som alltid har haft det övergripande ansvaret för digitala kanaler i en organisation.

En digital strateg är ofta områdesansvarig eller konsult

När du träffar en digital strateg så jobbar han eller hon ofta i en större organisation eller som konsult. Det är i huvudsak bara större organisationer som har så stor ”digital mognad” eller faktiskt har affärs- och verksamhetsnytta av strategiskt arbete som förstår att tillsätta en digital strateg.

Arbetsuppgifter för en digital strateg

En digital strateg brukar vara den som

  • ger råd till ledningen hur man bör agera i digitala kanaler
  • tar fram strategier och policyer inom området digitala kanaler
  • ser till att strategier och policyer genomförs i verksamheten
  • mäter och följer upp hur det går
  • leder arbetet i ”webbgruppen”, ”webbredaktionen” eller liknande.

Vill du ha hjälp av en digital strateg?

Portabla Media arbetar med strategiskt arbete i digitala kanaler. Det innebär i klartext att vi utvecklar affärer och verksamhet på webbplatser, i appar, i sociala medier och andra kanaler.

Hur ser dina utmaningar ut? Kontakta oss! Vi kanske kan göra bra saker tillsammans?

Det kanske är så att du letar efter att anställa en digital strateg eller någon som har strategisk kompetens inom webbplatser, appar, sociala medier, e-handel eller andra digitala kanaler? Kul! Portabla Media är en (tror vi) prestigelös verksamhet, så vi kan säkert tipsa dig om bra personer att anställa inom området digitala kanaler. Tveka inte att höra av dig!