Sociala medier ger en möjlighet att lyssna och inte bara prata. För dig som kommunicerar i offentlig sektor passar sociala medier som hand i handske, eftersom det gör kontakten mellan medborgare och myndighet mer direkt och mer personlig.

Sociala medier är både ett hantverk och en möjlighet att kommunicera med personlighet. Hantverket går att läsa sig till, men att ge en organisation en personlighet handlar ofta om att testa sig fram. Och allt man är osäker på behöver man  ha en plan för.

Sociala medier i offentlig sektor är ett nytt område

Det blir allt vanligare att kommuner, landsting och andra myndigheter finns i sociala medier. Det kan handla om att rapportera från fullmäktige på Twitter, hantera kundtjänst på Facebook och skildra de anställdas vardag på Instagram.

En del myndigheter vill av olika skäl inte alls agera i sociala medier. Andra är sugna på att komma igång, men är osäkra på hur och med vad och varför. Några har varit med länge och behöver utveckla hur man mäter och följer upp insatsen.

Portabla Media har erfarenhet av sociala medier i offentlig sektor på avancerad nivå. Hör av dig, så kan vi diskutera hur dina behov och önskemål ser ut.

Nyfiken? Kontakta oss