Ditt projekt behöver de bästa människorna i varje profession. Du behöver en realistisk budget och en tidplan som kan ta dig till mållinjen. Rätt projektledning är ofta skillnaden mellan misslyckande och framgång.

Digital utveckling eller webbutveckling är ett brett område som i praktiken rymmer flera delar. När ett webbprojekt går från digital strategi till det konkreta – ”att göra en hemsida” eller ”att göra en app” – börjar man med webbdesign, kodning av HTML och CSSprogrammeringbackend-utvecklinglasttester med mer. I ett mindre projekt är inte alla delar lika omfattande, men i någon mån är processen densamma oavsett storleken på det du vill åstadkomma.

Idag kan du få nästan allt du kan drömma om på en webbplats eller i en app. ”Kan man?” är inte längre den avgörande frågan, utan att prioritera bland alla möjligheter – och att välja rätt teknik. Hur ska du veta vad som är rätt teknik för dig? Grundläggande för en lyckad investering är att välja en hållbar teknisk lösning. Se till att det du gör går att fortsätta utveckla.

Vi utvecklar webbplatser, appar och annat med de flesta tekniker och plattformar, bland annat:

  • Drupal
  • EPiServer
  • SiteVision
  • WordPress

Och framförallt sätter vi samman och leder team, som i varje enskild situation består av de som är mest lämpliga för respektive uppgift.

Webbutveckling som är oberoende av plattform och programmeringsspråk

Portabla Media är oberoende av vilken teknik eller vilken plattform som används i projektet.

När vi sätter ihop en arbetsgrupp så väljer vi att arbeta med de som är bäst i landet på respektive område. Det är naturligtvis enkelt att säga, men svårare att berätta med trovärdighet. Helt avgörande för ett bra projekt är ändå att alla inblandade gör rätt saker på rätt sätt i rätt tid. Det underlättar för den som är projektledare och du kommer att märka det på resultatet.

Digital utveckling är en stor och snårig skog. Vad som är bästa lösningen i ett projekt kan vara direkt fel i ett annat. Hör av dig så diskuterar vi hur ditt behov ser ut.