Det är självklart viktigt för alla att värna om vår gemensamma miljö. Det gäller oss som privatpersoner, likaväl som företag. Portabla Media strävar efter att vara ett hållbart företag.

Vad är ett hållbart miljöarbete för ett mindre företag? Ur en strikt vetenskaplig synvinkel så vet vi inte – det är definitivt inte inom ramen för vår spetskompetens. Men Portabla Media gör vad vi kan, steg för steg.

Detta är vår miljöpolicy – som vi utvecklar steg för steg:

Miljöpolicy för Portabla Media

  • Allt förbrukningsmaterial ska lämnas till återvinning i högsta möjliga utsträckning
  • Vi klimatkompenserar alla våra resor

(Vi uppdaterar denna sida.)