Portabla Media är en strategisk webbyrå i Stockholm. Vi arbetar för att du ska uppnå dina mål med webbplatser, appar och sociala medier.

Kärnverksamheten för Portabla Media är digital strategi, det arbete som ser till hela kedjan i att ”finnas på internet”. Ibland kallas detta webbstrategi eller web management – huvudsaken är att det är ett strukturerat sätt att närma sig den situation du strävar efter. Som en affärsplan, specifikt för dina digitala kanaler.

Vad gör Portabla Media?

Grundläggande i den digitala strategin är att utgå från hur verkligheten ser ut, att basera planer och insatser på fakta. Vi tar reda på hur dina målgrupper egentligen ser ut och vad de egentligen vill göra. När vi vet det undersöker vi hur du kan få ihop affärsmål och verksamhetsmål med målgruppernas mål. Då blir arbetet mer konkret: Hur ska vi uppnå målen på bästa sätt? Ska sociala medier vara en del i strategin? Kan ett nyhetsbrev hjälpa till?

Det viktigaste för oss är att uppnå mål. Och att det vi gör är meningsfullt, att det på riktigt bidrar till bättre affärer och bättre verksamhet.

Läs mer om Portabla Medias tjänster.

Vilka är Portabla Media?

Vi har erfarenhet från näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv och har arbetat med organisationskonsulter, bokförlag, statliga myndigheter, fackförbund, museer, arkitekter, byggnadsantikvarier, branschorganisationer, studieförbund, transportföretag, konferensanläggningar, utvecklingsbolag med flera.

Portabla Media grundades 1992 och arbetar idag med uppdrag i Sverige och USA.

Företaget drivs av Magnus Nilsson, erfaren digital strateg och projektledare, som sätter ihop bäst lämpade arbetsgrupp beroende på hur ditt projekt ser ut.

Och vi har en miljöpolicy.