Med dagens teknik kan du få nästan vad du vill på din webbplats och i din mobila app. Svaret på frågan vad som är rätt teknik är – bygg sådant som håller för fortsatt utveckling.

Webbutveckling är ett brett område som i praktiken rymmer flera delar. När ett webbprojekt går från webbstrategi till det konkreta – ”att göra en hemsida” eller ”att göra en app” – börjar man med webbdesign, kodning av HTML och CSS, programmering, backend-utveckling, lasttester med mer. I ett mindre projekt är inte alla delar lika omfattande, men i någon mån är processen densamma oavsett storleken på det du vill åstadkomma.

Idag kan du få nästan allt du kan drömma om på en webbplats eller i en app. ”Kan man?” är inte längre den avgörande frågan, utan att prioritera bland alla möjligheter – och att välja rätt teknik. Hur ska du veta vad som är rätt teknik för dig? Grundläggande för en lyckad investering är att välja en hållbar teknisk lösning. Se till att det du gör går att fortsätta utveckla.

Vi utvecklar webbplatser med de flesta tekniker och plattformar, bland annat:

  • Drupal
  • EPiServer
  • SiteVision
  • WordPress

… och gärna med API:er, så att dina digitala tjänster kan kommunicera med andras.

Webbutveckling som är oberoende av plattform och programmeringsspråk

Valet av teknik är inte avgörande – det beror på behov, budget och andra omständigheter. Till skillnad från många andra leverantörer är Portabla Media inte beroende av att föreslå en specifik lösning eller ett särskilt publiceringsverktyg.

Jag som driver Portabla Media heter Magnus Nilsson och jag har lång erfarenhet av webbutveckling och projektledning. När jag sätter ihop en arbetsgrupp så väljer jag att arbeta med de som är bäst i landet på respektive område. Det är naturligtvis enkelt att säga, och svårare att berätta för dig med trovärdighet. Helt avgörande för ett bra projekt är ändå att alla inblandade gör rätt saker på rätt sätt i rätt tid. Det underlättar för mig som projektledare och du kommer att märka det på resultatet.

Webbutveckling är en stor och snårig skog. Vad som är bästa lösningen i ett projekt kan vara direkt fel i ett annat. Hör av dig så diskuterar vi hur ditt behov ser ut.

Foto: Kris Krüg, Flickr